Stran: 1 2 ()

Pozdravljeni pri predmetu Kakovost in zanesljivost procesov,

mag. Slavko Božič

Cilji predmeta: 

  • osvojiti osnovna znanja s področja materialov,
  • poznavanje lastnosti in postopkov za spremembo lastnosti,
  • izbira ustrezne metode preizkušanja lastnosti
  • izbira ustreznega kovinskega ali nekovinskega materiala glede  na funkcijo izdelka, standarde, kataloge,
  • protikorozijska zaščita in
  • ekološki vidik izbranega materiala

Pri predmetu TPN v okviru programa STROJNIŠTVO naj bi si študentje v okviru višješolskega strokovnega izobraževanja pridobili splošna, temeljna in predvsem specialna strokovna znanja iz področja načrtovanja (razvijanja) novih proizvodov v cilju uspešnega nastopanja na trgu in pri tem tudi zagotavljanja varnosti in varovanja okolja pri nastajanju proizvodov in pri njihovi uporabi. Razvili naj bi si ustrezne generične in specifične kompetence, ki bi jim omogočale zadovoljstvo na delovnem mestu, napredek in osebno blaginjo. V sredinah, v katerih bodo delovali, naj bi bili inženirji strojništva sposobni razumeti sodobno poslovanje podjetja, procese znotraj njega, usmerjenost podjetja na trg. Bili naj bi sposobni zaznavati zahteve trga in okolja ter jih prenašati v svoje delo. Kot sodelavci v projektnih timih naj bi bili usposobljeni za aktivno sodelovanje v vseh delih (trženjskega) procesa, kjer se izvajajo aktivnosti raziskovanja trga, planiranje uvajanja novih proizvodov in programov, razvijanje, prodajanje in distribuiranje ter poprodajne aktivnosti. Kot nosilni akterji v proizvodnih procesih morajo razumeti nujnost njihovega aktivnega sodelovanja tudi v teh (temeljnih - trženjskih) procesih. Poznali naj bi vlogo in pomen varnih proizvodov, varnega dela in varovanja okolja v njih. Bili naj bi aktivni sodelavci v procesih, katerih rezultat so proizvodi in postopki, ki zagotavljajo varnost za uporabnike proizvodov, varnost in zdravje za sodelujoče v proizvodnih procesih in varovanje okolja tam, kjer proizvodi nastajajo in tam, kjer se uporabljajo.

Stran: 1 2 ()