Pri modulu tehnologija komuniciranja in delu informatike se bomo naučili:

  • uporabljati  informacijsko komunikacijsko tehnologijo,
  • uporabljati programsko opremo,
  • etično se odzivati na zmogljivosti informacijsko komunikacijskih tehnologij,