Načrtovanje logističnih procesov, študijsko leto 2013 - 2014

Oskrbovalne verige, študijsko leto 2018 - 2019

  • znanstvena disciplina oziroma veda
  • proučuje podatke in informacije (zbiranje, oblikovanje, prenašanje, shranjevanje, obdelavo in uporabo)
  • pomoč informacijske tehnologije
  • praktične vaje