Page: 1 2 ()

Pozdravljeni pri predmetu Kakovost in zanesljivost procesov,

mag. Slavko Božič

Pri predmetu KZP vokviru višješolskega strokovnega izobraževanja si študentje pridobite splošna, temeljna in predvsem specialna strokovna znanja iz področja kakovosti. Razvijete si ustrezne generične in specifične kompetence, ki vam omogočajo zadovoljstvo na delovnem mestu, napredek in osebno blaginjo. V sredinah, v katerih delujete, morajo biti inženirji strojništva sposobni razumeti sodobno poslovanje podjetja, procese znotraj njega ter vlogo in pomen kakovosti v njih. Bili naj bi aktivni sodelavci v procesih, ki vodijo preko celovite kakovosti do odličnosti.  Zdrženo študijsko gradivo za predmete KZP, TPN in VDO
Terminologija v inženirstvu ....

Page: 1 2 ()