V e-učilnici predmeta Mednarodna blagovna menjava se nahajajo navodila v zvezi z izdelavo projektne naloge za 4. izpitno enoto poklicne mature.

Na tem mestu oddate prijavo naloge, izdelano nalogo v pregled oz. potrditev ter izdelano predstavitev projektne naloge v pregled oz. potrditev.Spletna učilnica iz predmeta matematika 1 in 2 za štud. leto 2020-21.

Vsebina:

  • kemija snovi: snovi in njihove lastnosti, varna uporaba snovi, raztopine in njihove lastnosti, zgradba snovi (atomi, elementi, molekule, ioni), periodni sistem elementov, zgradba trdne snovi, formule in imena spojin, kemijske reakcije, energijske spremembe, ...
  • kemija okolja: zrak, voda, tla, nafta in zemeljski plin, polimeri, …
  • kemija v prehrani: živila in hranila, ogljikovi hidrati, maščobe, aminokisline in beljakovine, druga hranila, …

Zakaj se učimo kemijo? Za boljše življenje :)  Več pa na predavanjih…

Pozdravljeni,

pri predmetu Podjetništvo in gospodarsko poslovanje si bomo pogledali osnove podjetniškega delovanja. Pri tem bomo pogledali osnovna področja poslovnega načrta.

Študijsko gradivo je osnova za študij. V njem je predstavljen tudi primer poslovnega načrta.