Vsebina:

  • kemija snovi: snovi in njihove lastnosti, varna uporaba snovi, raztopine in njihove lastnosti, zgradba snovi (atomi, elementi, molekule, ioni), periodni sistem elementov, zgradba trdne snovi, formule in imena spojin, kemijske reakcije, energijske spremembe, ...
  • kemija okolja: zrak, voda, tla, nafta in zemeljski plin, polimeri, …
  • kemija v prehrani: živila in hranila, ogljikovi hidrati, maščobe, aminokisline in beljakovine, druga hranila, …

Zakaj se učimo kemijo? Za boljše življenje :)  Več pa na predavanjih…