Seznaniti študente s temeljnimi pojmi na področju računalništva informatike.