• znanstvena disciplina oziroma veda
  • proučuje podatke in informacije (zbiranje, oblikovanje, prenašanje, shranjevanje, obdelavo in uporabo)
  • pomoč informacijske tehnologije
  • praktične vaje