Seznaniti študente s temeljnimi pojmi na področju informatike.