Osnove nabavnega poslovanja

Ko slišite pojem nabava verjetno ne mislite, da je nabava del našega vsakdanjega življenja. Vsak dan nabavljamo dobrine, ki jih potrebujemo za vsakdanje živeljenje. Želimo kupiti tisto kar potrebujemo in takrat ko potrebujemo v ustrezni kakovosti, v potrebni količini in pod najboljšimi pogoji z minimalnimi stroški.

Prav tako ni podjetja ali organizacije, ki ne bi imelo nabave, in bilo bolj ali manj odvisno od uspešnosti nabavnega poslovanja. Zato je nujno, da tudi vi, bodoči ekonomisti, komercialisti, podjetniki spoznate pomen nabavnega poslovanja.

Gradivo in študij nabavnega poslovanja vam bo predstavilo značilnosti in pomen nabavnega poslovanja v različnih poslovnih sistemih. Spoznali boste zakaj si nabavni management prizadeva za čim bolj uspešno nabavo ob minimalnih stroških. Ugotovili bomo zakaj imajo nabavni stroški velik delež v strukturi lastne cene proizvoda ali storitve, zakaj je pomembna nabava v pravem času in kraju. Naučili se bomo zakaj je v podjetju pomembno, da ima stalne in varne nabavne vire.

Pri študiju boste spoznali novodobne trende nabavnega poslovanja, ki nabavi daje vse bolj pomembno funkcijo v poslovodenju nekega podjetja. Svetovni tredni kažejo, da postaja nabava vse pomembnejša poslovna funkcija v podjetju, nabavni vodje so običajno člani uprav, v SLO temu še ni tako. Ugotovili bomo, da je skrivnost uspeha nabavnega poslovanja v gradnji dobrih in zanesljivih odnosov z dobavitelji. Nenazadnje bomo poudarili tudi ekološki vidik nabavnega poslovanja.

Prepričan sem, da boste ob koncu predavanj ugotovili, da je bil študij prijeten in zelo koristen.

želim vam veliko študijskih uspehov in vse dobro, prof. dr. Rok Mencej