Pretovarjanje blaga se izvaja s pomočjo različnih naprav. Glede na vrsto blaga in potrbnih logističnih procesov se uporabljajo različne naprave. 

Načrtovanje logističnih procesov, študijsko leto 2013 - 2014