Pozdravljeni pri predmetu Kakovost in zanesljivost procesov,

mag. Slavko Božič

Cilji predmeta: 

  • osvojiti osnovna znanja s področja materialov,
  • poznavanje lastnosti in postopkov za spremembo lastnosti,
  • izbira ustrezne metode preizkušanja lastnosti
  • izbira ustreznega kovinskega ali nekovinskega materiala glede  na funkcijo izdelka, standarde, kataloge,
  • protikorozijska zaščita in
  • ekološki vidik izbranega materiala