Trženje (Poslovanje podjetij) je predmet pri katerem spoznavamo osnove poslovanja podjetij. Obravavamo poslovne funkcije podjetij s poudarkom na trženju.